Konkurssi voidaan itse jätetystä konkurssihakemuksesta huolimatta vielä torjua

YRITYSSANEERAUS ANTAA MAHDOLLISUUDEN TORJUA YRITYKSEN KONKURSSI JA JATKAA TOIMINTAA

Konkurssiuhka voidaan vireille jätetystä konkurssihakemuksesta huolimatta vielä torjua ryhtymällä viivytyksettä toimenpiteisiin yrityssaneerauksen käynnistämiseksi, vaikka yritys olisi jo itse jättänyt konkurssihakemuksen voidaan se määräajan hakemuksen määräajan puitteissa vielä peruuttaa, mikä pysäyttää konkurssiasian jatkokäsittelyn käräjäoikeudessa.  Tämän jälkeen on mahdollista käynnistää saneerausmenettelyhakemus.

FaktaYrityssaneeraus on yritykselle erinomainen mahdollisuus korjata koko taloutensa pysyvästi!

Vakautuksella tarkoitetaan mm. yrityksen kaikkien velkojen rauhoittamista, perimistoimien sekä viivästyskorkojen ja Perintäkulujen pysähtymistä. Lisäksi voidaan suojata yritykselle tärkeät Sopimukset ja Luvat irtisanomiselta.

Saneerausmenettelyn käynnistämisen jälkeen yritykselle jää jatkossa 6–12 kuukauden aikana tuleva liikevaihto käytettäväksi (Käyttöpääomavaikutus) tänä aikana syntyvien Uusien velkojen ja kulujen maksamista varten.

Lisäksi tervehdytettävän yrityksen vakuudetonta Velkamäärää Voidaan Alentaa Pysyvästi verovapaalla leikkauksella, millä yleensä on merkittävä taloutta pitkälle tukeva vaikutus.

Toimi nopeasti, jos yrityksessäsi on alla mainittuja vakavia oireita.
Jokainen päivä syö yritykseltäsi rahaa ja tervehdyttämisen onnistumismahdollisuuksia!

Seuraavissa tapauksissa yrityksen tilanteen selvittäminen viipymättä alkukartoituksessa on välttämätöntä (mikäli yksikin alla oleva edellytys täyttyy):

 • Yritys on itse jättänyt konkurssihakemuksen, mutta yritystä ei vielä ole asetettu konkurssihakemuksen perusteella konkurssin, jolloin yrityksen toiminnan jatkuminen on yrityssaneerauksen avulla mahdollisesti turvata
 • Yritys ei ole kyennyt eikä kykene enää suoriutumaan eräpäivinä veloistaan ja menoistaan
 • Jokin velkojista on ilmoittanut ryhtyvänsä konkurssihakemusmenettelyyn
 • Yritys on vastaanottanut haastemiehen kautta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen
 • Yritys on vastaanottanut haastemiehen kautta konkurssihakemuksen
 • Yrityksellä on velkoja ulosotossa ja ulosotto perii suorituksia siellä oleviin velkoihin
 • Yritykseen kohdistuu uhkaavia perimistoimia velkojen ja esim. ulosottoviranomaisen taholta
 • Yritys maksaa jatkuvasti viivästys-, korko- ja perintäkuluja
 • Yritykselle tärkeä sopimus on erääntyneen velan vuoksi välittömässä irtisanomisvaarassa
 • Yrityksen toiminnassa tärkeä viranomaislupa on erääntyneen velan vuoksi välittömässä irtisanomisvaarassa
 • Uhkana on, että velkojien perimistoimet voivat käydä yritykselle ylivoimaiseksi hoitaa

Käynnistetty yrityssaneeraus estää ennalta vireillä olevan konkurssihakemuksen jatkokäsittelyn käräjäoikeudessa. Tämä edellyttää kuitenkin konkurssin peruuttamista ja vakautuksen saattamista vireille, ennen ko. sopimuksen irtisanomista.

Kriisistä selvinneiden motto: ”Älä viivyttele, tee nopea päätös kohti ratkaisua!”

Yritysfakta auttaa, ota yhteyttä!

Tarvitsetko apua tai onko Sinulla kysyttävää? Täytä alla oleva lomake ja otamme Sinuun yhteyttä.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.