Miksi ei Konkurssi – Vaan Yrityssaneeraus?

Eli miksi konkurssi on yleensä huono vaihtoehto?
Ja tiesitkö, että vaikka yritys itse tai velkoja olisi hakenut yritykselle konkurssia – se voidaan ennen konkurssiin asettamista vielä perua ja yrityksen toiminta turvata ja tervehdyttää?

Konkurssimenettely on tarkoitettu lopullisesti jatkamiskelvottoman yritystoiminnan alas ajoon sekä loppuselvityksen tekemiseksi. Siinä tapauksessa, että yrityksen edellytykset on menetetty pysyvästi ja toiminnan jatkaminen yrityssaneerauksenkaan avulla ei ole mahdollista, voi konkurssi olla tilanteessa ainoa vaihtoehto.

Yrittäjän on hyvä kuitenkin muistaa, että konkurssi on yrittäjälle henkisesti raskas prosessi, josta voi seurata hänelle myöhemmin monenlaisia seuraamuksia, mutta yrityssaneeraus voi sittenkin olla vaihtoehto turvata ja tervehdyttää toiminta.

Miksi konkurssi voi tulla yrittäjälle kalliiksi?

Ensinnäkin yrityksen hankkiman omaisuuden kuten autot, koneet, varastot jne. arvo putoaa konkurssin alettua – eli konkurssimyynnissä omaisuudesta voidaan pahimmillaan vain 20 – 30 % verrattuna niiden käypiin arvoihin.  Tästä seuraa, että konkurssipesään omaisuudesta kertyy rahaa niukasti ja mikäli yrittäjä on takaajana yrityksen luotoista, voi hän joutua takaajana täyttämään syntyvää vajausta. Lisäksi varoja vähentävät myös konkurssipesän kulut, jotka voivat jo pienissä toiminimissäkin olla varoihin nähden korkeat – näin välillisesti yrittäjä joutuu ”maksamaan” syntyvät konkurssikulut.

Konkurssin vaihtoehtona olevan m yrityssaneerauksen kokonaiskustannusten tiedetään yleisesti olevan konkurssia selvästi alhaisemmat, kun mukaan otetaan kaikki syntyvät kulut mm. konkurssissa omaisuuden arvonalaneminen. Saneerauksen etuihin voidaan lukea toiminnan siten jatkuessa mm. omaisuuden arvon säilyminen ja esimerkiksi ongelmavuosina mahdollisesti syntyneiden tappioiden vähentämisoikeus verotuksessa – konkurssissa ne menetetään, takaajan suoja sekä yrittäjälle mahdollisesti siirtyvien vastuiden pois jäänti.

Mitä konkurssista voi yrittäjälle seurata?

Ihan alkuun yrittäjän käytössä olevat puhelin- ja dataliittymät yleensä sulkeutuvat, jolloin esimerkiksi sähköpostit lakkaavat toimimasta.  Samoin käytössä olleet pankki- ja luottokortit sulkeutuvat.  Samoin erilaisten palvelujen osto ja saanti voi estyä. Mikäli kyseessä on ns. toiminimiyrittäjä tai avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, aiheutuu yrityksen konkurssista välittömiä ja pidempään jatkuvia seuraamuksia yrittäjän henkilökohtaiselle puolelle. Jos yrityksen luottojen vakuutena on yrittäjän läheisten, sukulaisten tai tuttavien takauksia, seuraa konkurssista takaajalle seurata välitön maksuvelvollisuus.

Toiminimien sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöiden osalta yrittäjän mukana seuraa usein vuosien ajan mahdollisesti yritystoiminnasta jääneiden verojen ja muiden velkojen perintä täysimääräisenä kaikkine viivästysseuraamuksineen.

Konkurssin jälkeen toiminnan jatkaminen voi olla vaikeaa

Mikäli yrittäjä haluaisi jatkaa yritystoimintaa konkurssin jälkeen, voi uuteen yritystoimintaan vaikeaa saada ennakkoperintärekisterimerkintää (epr), jolloin uuden toiminnan aloittaminen alasta riippuen voi jopa estyä.  Samoin uusien vuokra- ym. sopimusten sekä esimerkiksi pankki- ja luottokorttien saaminen konkurssin jälkeen voi olla mahdotonta.  Edelleen uutta yritystoimintaa varten rahoituksen sekä erilaisten palvelujen, raaka-aineiden ym. saaminen saattaa olla vaikeaa. Joissain tapauksissa yrittäjä voi pyrkiä korvaamaan takaajille heidän konkurssin yhteydessä syntyneitä takausvastuita, mikä osaltaan voi heikentää yrittäjän taloudellista asemaa myöhemmin. Uuden yritystoiminnan vuoksi yrittäjä voi suhteiden säilyttämiseksi esimerkiksi aiempiin toimittajiin, maksaa ko. velkojalle konkurssista aiheutuneita menetyksiä.  Myös yleinen luottamus yrittäjän toimintaan jatkossa saattaa olla jatkossa heikkoa.

Pyydä Yritysfaktan edustajaa selvittämään maksutta saneerauksen yritykselle tarjoama Kokonaishyöty euroina.

Ota yhteys ja pyydä ilmaisia neuvoja yritysfakta@yritysfakta.fi / 010 328 4811

Yritysfakta auttaa, ota yhteyttä!

Tarvitsetko apua tai onko Sinulla kysyttävää? Täytä alla oleva lomake ja otamme Sinuun yhteyttä.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.